PROFESIONALNA LED RASVJETA

NOVI HRVATSKI PROIZVOD - Vatrogasni Aparat Pirotehnički VAP

Opasnosti od požara, te njihov neželjeni, neočekivani i iznenadni nastanak s posljedicama izraženima u ljudskim i materijalnim gubicima predstavljaju okolnost s kojom je ljudski rod suočen kroz cijelu povijest nakon otkrića vatre. Stoga gašenje požara predstavlja stalnu obvezu čijem izvršenju se pristupa s najvećim mogućim prioritetom i bez odlaganja, koristeći pritom sve raspoložive materijalne i ljudske resurse.

VAP Vatrogasni Aparat Pirotehnički

Opasnosti od požara, te njihov neželjeni, neočekivani i iznenadni nastanak s posljedicama izraženima u ljudskim i materijalnim gubicima predstavljaju okolnost s kojom je ljudski rod suočen kroz cijelu povijest nakon otkrića vatre. Stoga gašenje požara predstavlja stalnu obvezu čijem izvršenju se pristupa s najvećim mogućim prioritetom i bez odlaganja, koristeći pritom sve raspoložive materijalne i ljudske resurse.