PROFESIONALNA LED RASVJETA

NAPAJANJA ZA LED TRAKE

NAPAJANJA ZA LED TRAKE
NAPAJANJA ZA LED TRAKE

U tehničkim podacima o traci, ali i na samoj traci, naveden je istosmjerni napon na koji se traka smije priključiti. Uobičajeno je 12V ili 24V istosmjerni napon (istosmjerna struja- većina LED traka na tržištu koriste niskonaponsko DC napajanje)  S obzirom na Vaš izbor led trake, i napajanje mora biti adekvatno – za led trake 12V i napajanje mora biti na 12V istosmjerne struje odnosno za led traku 24V napajanje mora biti na 24V istosmjerne struje. Napajanje koju trebate ovisit će o dužini i snazi LED trake koju koristite za svoj projekt. Ispravno napajanje potrebito za projekt LED rasvjete lako je izračunati.  Potrebni izvor napajanja ovisi o duljini LED trake koju ćete montirati. Npr. ako imate traku snage 14,4W po metru i imate 5 m trake, izračun je sljedeći:

1,4 x 5 = 72W , dakle 5m trake troši 72 W

VAŽNO!!!! Uvijek je potrebno ugraditi napajanje koje je jače za cca 30% od stvarne potrošnje

Dakle u ovom slučaju pametno je uzeti napajanje od 100W

Mjesto na kojem ćete postavljati traku odnosno napajanje uvjetuje i IP zaštitu koju treba imati - ako se postavlja unutar kuće, dovoljna je i osnovna zaštita IP20, a ako se postalja van kuće, najmanje IP44 (pod krovom) ili IP67, IP68, ovisno o mjestu postavljanja. Više o IP zaštiti pročitajte u našem članku