PROFESIONALNA LED RASVJETA

VAP Vatrogasni Aparat Pirotehnički

VAP Vatrogasni Aparat Pirotehnički

Opasnosti od požara, te njihov neželjeni, neočekivani i iznenadni nastanak s posljedicama izraženima u ljudskim i materijalnim gubicima predstavljaju okolnost s kojom je ljudski rod suočen kroz cijelu povijest nakon otkrića vatre. Stoga gašenje požara predstavlja stalnu obvezu čijem izvršenju se pristupa s najvećim mogućim prioritetom i bez odlaganja, koristeći pritom sve raspoložive materijalne i ljudske resurse.

požar u kući

Mogući razmjeri materijalnih i ljudskih gubitaka u slučaju nesmetanog razvoja požara predstavljaju neprihvatljivu pa i katastrofalnu varijantu, što je samo po sebi dostatan razlog i motiv za ustrojavanje, organiziranje i korištenje namjenskih ljudskih i materijalnih resursa čiji troškovi nisu upitni. 

Nastanak i razvoj požara općenito imaju pet osnovnih stadija i momenata koji su na pripadajući način zastupljeni praktički u svakoj vrsti požara:

-       nastanak požara na određenom otvorenom ili zatvorenom prostoru,

-       detekcija nastanka požara s kraćim ili dužim protokom vremena od njegovog nastanka,

-       dojava i aktiviranje organiziranih ili spontano angažiranih zatečenih ljudskih i materijalnih resursa,

-       dolazak na mjesto požara te konačno početak djelovanja tih resursa u objektivno mogućem roku,

-       okončanje gašenja požara uz nastale materijalne i ljudske gubitke.

požar zgradaVAP

Očevidno je da gašenje požara predstavlja izuzetno zahtjevnu, složenu i opasnu aktivnost koja zahtijeva raspolaganje s prethodno priređenim značajnim materijalnim i ljudskim resursima, te njihovo aktiviranje u najkraćem mogućem roku uz njihovu vrlo brzu reakciju, od trenutka nastanka požara, pri čemu je sastavni dio svakog požara nastanak značajnih materijalnih gubitaka kao i izlaganje osoba koje gase požar velikom riziku i opasnosti.

Vrijeme koje protekne od nastanka požara do početka gašenja je dragocjeno i  njegovo trajanje ima gotovo odlučujući utjecaj na stupanj uspješnosti gašenja požara. To vrijeme obuhvaća naprijed naznačene osnovne stadije i trenutke, pa je razumljivo nastojanje da se trajanje tih stadija skrati na najmanju moguću mjeru. No, nerijetko to vrijeme zna trajati beskrajno dugo u odnosu na potrebe. Osobito se to dešava u urbanim sredinama s objektivno ograničavajućim mogućnostima kretanja kroz zgusnuti ili zagušeni promet, protupožarnih vozila sa ljudstvom i sredstvima za gašenje.

To su razlozi koji su nam bili misao vodilja u osmišljavanju pristupa, konstrukciji i izradi ovih vatrogasnih aparata.

Ovi aparati su samo dodatna mogućnost uporabe novih tehnologija u gašenju požara.

 VAP2 VAPVAP

Automatski i autonomni vatrogasni aparat pirotehnički, predstavlja tehničko rješenje prema kojem se gašenje postiže uz maksimalno skraćeno vrijeme od trenutka detekcije nastanka, do gašenja požara. To se odvija bez potrebe za ikakvom vrstom sudjelovanja ili intervencije sredstava i ljudstva koji se nalaze izvana ili unutar prostorije u kojoj se požar gasi.

 VAPVAP

Postiže se na način: u prostoriji u kojoj se treba ostvariti gašenje nastalog požara (prethodno opremljenog aparatima tipa VAP), nakon što jedan od senzora automatski detektira pojavu požara, odmah aktivira upaljač pirotehničkog punjenja koji se nalazi u spremniku. Po aktivaciji dolazi do raspršivanja posebnog sredstva za gašenje po požarištu, što praktički znači na samom nastanku požara.

VAP

Požar je ugašen za manje od jedne sekunde.

NAČIN DJELOVANJA

Vatrogasni Aparati Pirotehnički VAP 1, VAP 1,5,  VAP 5 i VAP 20 su mobilni uređaji koji se koriste  kao samostalne jedinke za intervenciju u iznenadnim situacijama - automobili, brodovi, razne poslovne ili radne prostorije, skladišta, čekaonice, stubišta, garaže, ili drugi objekti u kojima je potrebno postojanje  vatrogasnih aparata. Vrlo su jednostavni i potpuno pripremljeni za uporabu, a za njihovo korištenje nije potrebna nikakva stručnost.

 VAP VAP serija

Dovoljno ih je ubaciti u vatru i za manje od sekunde požar je ugašen.

Pored toga što su Vatrogasni Aparati Pirotehnički (VAP) potpuno samostalni i autonomni, moguće je u prostorije koje se planski štite od požara (industrijski i drugi pogoni, radne prostorije, skladišta zapaljivih tvari, garaže, tavanske ili podrumske prostorije i sl.) postaviti prema potrebi i više aparata, te ih međusobno povezati u seriju, tako da svi djeluju istovremeno, bez obzira koji se prvi aktivira.

Na taj način aparatima  VAP 1, VAP 1,5,  VAP 5 i VAP 20 stvoren je vrlo moćan stabilni sustav za gašenje požara.

Takvim načinom svaki požar može se ugasiti usmjerenim djelovanjem tekućine za gašenje pri samom nastanku požara, što se postiže rasprskavanjem spremnika planski smještenih u prostoriji, sa senzorima lociranima pri samim mogućim izvorima požara. Time se mogu spriječiti velike materijalne štete koje nastaju djelovanjem vatre, a i djelovanjem vode kojom se taj požar nerijetko gasi.

Naš sustav je automatski, samostalan i potpuno neovisan o drugim sustavima (sustav detekcije, dojave, sustav telefonije ili sustav električne energije). Aparati su opremljeni senzorima koji se automatski aktiviraju na temperaturi višoj od 170°C ili na otvoreni plamen.

Aparati VAP 0,3US, VAP 0,5US, VAP 0.7US i VAP 1.0US opremljeni pirotehničkim upaljačem sa  usporenjem od 4 sekunde, namijenjeni su za ručno ubacivanje u požar, a koriste se u slučajevima kada se osoba koja gasi požar nalazi zarobljena u požaru ili se probija kroz plamen do ugroženih osoba ili za gašenje u automobilu, brodu odnosno manjim prostorijama i sl. Izradili smo i prsluke za nošenje 6-8 komada VAP 0,3,  VAP 0,5 ili VAP 0.7

VAP PRSLUK

Na raspolaganju je i mogućnost štićenja od požara velikih, stabilnih spremnika i cisterni za gorivo, mazivo i lož ulje, aparatima VAP 20, koje isporučujemo po posebnim narudžbama, nakon uvida i procjene okolnosti u kojima se objekat nalazi.

VAP vap

VEB 100 - ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA

Vatrogasni aparat VAP 100  je proizvod prvenstveno namijenjen za gašenje velikih šumskih požara specijalnom tekućinom, svaki od cca 100 litara, bacanjem – ispuštanjem na požarište iz helikoptera s visine od 100 i više metara. S našom tehnologijom i taktikom moguće je neprekidno, tijekom 24 sata dnevno, uporabom helikoptera i uvježbanom ekipom gasiti najveće i stihijske požare uz minimalan rizik za ljude, okolinu i tehniku.

VEB100 

VEB 100 je proizvod aerodinamičnog oblika napravljen od specijalne lako-savitljive mase, napunjene s cca 100 litara specijalne tekućine, kojeg se pojedinačno baca – ispušta iz helikoptera na nastali požar s visine od 100 m i više. Svaki aparat može biti kompletiran upaljačem i određenom količinom pirotehničke smjese radi boljeg raspršivanja tekućine.

PREDNOSTI PRED KLASIČNIM GAŠENJEM

Samoaktivacija uređaja smanjuje rizik čovjekovog izlaganja kritičnom mjestu te zbog brzine aktivacije gasi požar u početnom stanju.

  1. Štićeni prostor nije ograničen veličinom zbog mogućnosti spajanja uređaja u serije. Također montiramo uređaj na najefikasniju poziciju, a detektore na kritične točke mogućeg izbijanja požara.
  2. Uređaj je potpuno neovisan o bilo kojem izvoru energije (el. energija) ili najčešćem sredstvu za gašenje požara (voda).
  3. Aktivacijom uređaja u zatvorenim prostorima dobivamo maksimalan učinak uz minimalnu štetu.                                                                                                                                 
  4. Djelovanje aparata je POTPUNO NEŠKODLJIVO ZA LJUDE I OKOLINUNEŠKODLJIVO ZA OKOLINU