PROFESIONALNA LED RASVJETA

Izjava o povjerljivosti podataka

Namjena izjave o povjerljivosti podataka Led rasvjeta lux d.o.o. je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetioce internetskih stranica ledrasvjeta.hr s namjenama i temeljem obrade osobnih podataka sa strane Led rasvjeta lux d.o.o., Mokrice 242, 49243 Mokrice – Oroslavje, e-mail info@ledrasvjeta.hr , tel. 01/4102-880, direktor Igor Jagnić.

Izjava o povjerljivosti podataka Led rasvjeta lux d.o.o.

Namjena izjave o povjerljivosti podataka Led rasvjeta lux d.o.o. je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetioce internetskih stranica ledrasvjeta.hr s namjenama i temeljem obrade osobnih podataka sa strane Led rasvjeta lux d.o.o., Mokrice 242, 49243 Mokrice – Oroslavje, e-mail info@ledrasvjeta.hr , tel. 01/4102-880, direktor Igor Jagnić.